S V D F –

SELSKABET -

TIL VÆRN FOR DANSK FOLKESTYRE

Selskabets formål er at værne den enkelte borgers grundlovssikrede rettigheder. At bidrage til dansk folkestyres fortsatte beståen og udvikling. At følge og gennem oplysning at modvirke alle former for nedbrydende virksomhed, der såvel indefra som udefra kan true vor demokratiske og nationale frihed.

 
Politikerne, pressen, religionismen, kollaboratører og EU har ødelagt danskernes livskvalitet, hverdag og deres eget land!

FORORD

  Selskabet til Værn for Dansk Folkestyre (SVDF) blev stiftet 28. februar 1976 af en lille gruppe ansvarlige mænd med bl.a. forsvarschef, general Vegger, oberst Harder og overlæge Bülow Aagaard i spidsen for at imødegå de mange revolutionære organisationer med maxistisk/leninistisk  ståsted og indhold. Disse despoter ville ændre det danske samfund indefra ved ændring af kernefamilien, skolen, demokratiet, kirken, lov og orden samt kriminalitet.

  Politisk hærværk, besættelse af andres ejendom som Christiania; BZ-grupperinger og nedgørelse af  NATO og Danmarks sikkerhedspolitik var ligeledes en del af  den kommunistiske skolings  program!

  Despoterne fandtes overalt, men navnlig inden for uddannelse (universiteter, arkitektstudiet, skoler af alle typer, biblioteker osv. blandt unge, ubefæstede mennesker), men også  de politiske partier fra og med Socialdemokratiet, SF, VS, KAK og GAK mfl., der blev sammensluttet i Enhedslisten.

  SVDF blev straks set som en fare og blev overfaldet af  despoterne med særdeles ufine, rødfascistiske  metoder – lært af KGB.

  Men SVDF bestod af ordentlige mennesker med sandheden i behold, og tilføjede venstrefløjen mange nederlag  ved simpel afsløring af bedraget. Således var det SVDFs fortjeneste, at  ”Verdensfredsrådet” – en KGB-styret fredsorganisation ikke fik hovedkontor i København og dermed i det første NATO-land, som var hovedformålet!

  Ved Murens fald i 1989 fandt SVDF, at opgaven var løst og lagde derfor Selskabet i mølpose, ligesom de kloge amerikaner gør med deres dyre krigsmateriel. Man ved jo aldrig, hvornår galskaben bryder frem igen. Og venstrefløjens despoter luskede slukøret bort – ligesom man så nazisterne efter 2´verdenskrig dukke sig!

  Men
den fallerede venstrefløj savnede en ”sutteklud” og fandt den i ”indvandringen og fremmedgørelsen af Danmark”! Når det nu ikke lykkedes med kommunismen, kunne man da altid destabiliserer det rådne samfund  ved indvandring af os helt uvedkommende mennesker, som aldrig kunne klare sig i et så højt specialiseret samfund som det danske – og vupti; så havde man nu en ny underklasse, som kunne sættes op mod den rådne kapitalisme og borgerskabet og samtidig kunne man hævde sig som ”god” - for andres penge!

Borgerskabet skulle nu betale regningen!

Her på slutningen af år 2007 lige før jul gærer det alle vegne. Løgn og bedrag er hverdagskost –også fra politikernes side. Der synes at være krig alle steder Nogle synes, at det kan sammenlignes med symptomerne på Romerrigets fald! Selskabet til Værn for Dansk Folkestyre har derfor besluttet at åbne mølposen, hvor Selskabet har ligget godt og trygt, og så ved hjælp af den nye teknik – computeren og en Hjemmeside på www.svdf.dk  afsløre og oplyse på samme vis som for 30 år siden og frem! Bl.a. om den hykleriske presse, som har pålagt sig selvcensur og er politisk korrekt. De fleste aviser er fyldt med ”muslimstof” for sommetider 3/4 af avisen selvom vi befinder os i Danmark. Fhv. chefredaktør Svend Ove Gade sidder i dag som fast klummeskriver i Jyllands-Posten og skal ”virke dansk”, mens han for år tilbage i Ekstrabladet svinede alle  ordentlige danskere til, hvis de protesterede mod fremmedgørelsen af Danmark. Det samme med  Ralf Pittelkow, (der er Jyllands-Postens Stemme) og hans kone Karen Jespersen (socialmin.), som i deres ungdoms vår som VS.ere sad i basisgruppen og sang om den væbnede revolution og, ”at maskingeværerne skal knalde i gaderne”! Nu er de så borgerlige og alle har glemt deres fortid, men ikke SVDF!

Jyllands-Postens Muhammed tegninger skyldes efter sigende  mere ønsket om at få de mange frafaldne og vrede abonnenter tilbage, som havde forladt avisen pga. overdreven leflen for de fremmede!

SVDFs hjemmeside afløser hermed den navnkundige telefonavis DEN FRI STEMME! Som blev drevet ud fra devisen: Når det er nødvendigt at røre alarmklokkerne – så ring selv om du ikke er ansat som klokker!

Erik Dagø

Chefredaktør

 

SF: Søvndals Folkeforførerparti!

Søvndal har som 68-er og lærer arbejdet netop på at gøre eleverne historieløse, så de unge i dag ingen viden har om, hvordan Danmark så ud før, da SF hadede demokratiet og egne landsmænd, mens de selv var problemvoldere. Derfor er det korrekt at kalde SF for folkeforførerparti!

Tænk at bruge sin stemme på et parti uden indflydelse! 

Mentalt forstyrret som sine tilhængere!

Lenin, den store folkeforførers sidste dage. Sådan gik det også med kommunismen.

 

Ytringsfriheden er i fare 

 

PEN er en forfatterorganisation, som arbejder for ytringsfriheden. Pen opretter centre over hele Verden. SVDF spørger i al uskyldighed: "Hvad med at arbejde for ytringsfriheden i Danmark"? Den knægtes hver dag af samtlige aviser, som frivilligt har indgået aftale om censur!

POLITIKEN med en vis redaktør Seidenfaden topper, men Jyllands.-Posten holder sig ikke tilbage. Som dengang, da SVDF i sin tid startede 2 telefonaviser i Kbhvn. og Ålborg, var redaktionerne bemandet af folk tilhørende Rød Stue - incl. TV     

Nu er det så  stadig  Rød Stue, men også fremmedgørelsen og en anden isme vi i SVDF kæmper imod, og derfor er SVDF nød til at oprette en hjemmeside for at komme til orde!

Senere vil vi bringe nogle af de i hundredevis afviste læserbreve, så man selv kan bedømme avisernes fejhed og knægtelse af ytringsfriheden igennem mere end 30 år!

ADVARSEL: 

Personer, der let føler sig krænket; er sårbare og ikke tåler sandheden, skal ikke læse videre på SVDFs hjemmeside. Gør De det alligevel, skal De ikke beklage Dem!  De kunne jo bare lade være at kalde SVDFs nummer! Vi står fast på retten til f.eks. blasfemi, for uden den ville jorden ikke dreje rundt om solen, og man ville fortsat have behandlet neuroser med glødende jern!

På Selskabet til Værn for Dansk Folkestyres vegne

Erik Dagø

Chefredaktør

 

Chefredaktøren kan oplyse, at han er 75 år og har en ren straffeattest. Har altid overholdt samfundets spilleregler, og aldrig ligget samfundet til last!  Har klaret sig selv siden sit 16 år, tjent Staten i 44 år - heraf 37 år i politiet. 

Har båret våben i 54 år til værn for Danmark - de 41 år i Politihjemmeværnet. Har betalt skat af hver en krone.

Har afvist og afviser alle former for "ismer" som nazisme, kommunisme og nu muslisme, og fastholder i øvrigt retten til at være uvenlig om nødvendigt!

Jeg anser mig som et termometer, der angiver graden af Danmarks sygdom. Derfor er det dumt at skyde skylden på termometeret! 

SS-20 var Sovjets atomraketter vendt mod Vesten og Danmark. SVDF fremstillede i tusindvis af disse mærkater og distribuerede dem over alt i Danmark til stor ærgrelse for KGB og venstrefløjen. 

 

KORANBOMBE - NEJ
TAK

Koranbomben

Fransk klistermærke

Spørgsmålet er, om SVDF skal til at fremstille denne mærkat?

Eller vil andre?  Alt fra SVDFs hjemmeside må heller end gerne kopieres og distribueres - ligesom under krigen, hvor man afskrev illegale blade!
 


Er DANMARK SOM EN GRANAT,

  DER  ER KLAR TIL AF  GÅ AF ?

     eR  VERDEN ?       

 

 

 

Registeret herunder er fra Socialistisk Håndbog 1975  "Politiske grupper på  venstrefløjen og andre progressive organisationer", der som kollaboratører undergravede dansk sikkerhed og folkestyre. Hertil kommer de mange KGB-skabte fredsbevægelser som "præster for fred", "cykelbude for fred", "bøsser for fred", "lærere for fred", "arkitekter for fred", og andet gøgemøg!  

Som den eneste organisation tog Selskabet til Værn for Dansk Folkestyre kampen op mod dette uhyggelige fænomen af dårskab - ført an af intelligentsiaen med base i universiteterne, skolerne og bibliotekerne.  En stor part af denne kollaboratørbande sidder i dag i betroede stillinger overalt i Danmark som retsvæsen, folketing, radio og TV, alle undervisningssteder, pressen, biblioteker, skoler.. ja, overalt har de raget gode stillinger til sig!

   Og ligesom vi, der husker besættelsen og de nazi venlige  og dem, der lukrerede på krigen til den vendte, husker disse infame landsforrædere dukke sig og krybe langs husmuren. Noget af det samme  ser vi kollaboratørerne gøre i dag.                       

Men mange har fundet en ny sutteklud: Multietniseringen af Danmark.  Nu står de og synger for Allah ved flygtningecentre og modarbejder danske myndigheder på alle måder.  De bliver  aldrig klogere.  Derfor må der være en modstandskraft som SVDF!  

  Vi fik ret ... og vi får ret... også  denne gang!

 

Tegningen af den "kære leder", som planter et træ, der endte som brænde, blev trykt af SVDF som postkort og blev under Den Kolde Krig sendt til alt og alle - venner som fjender. Således Reagan, Margaret Thatcher, Helmuth Schmidt, Brezjnev, Gorbatjov, danske politikere som Gert Petersen og Uffe Ellemann Jensen. Som det ses på årstallene, er der 20 år imellem, men da Sovjetunionens kollaps ikke skete i 1983, ændredes tallet til 88, som altså blev en realitet 1989! Det var psykologisk krigsførelse - synlig for enhver!  

Top